Sidfot

Zakridsdalsvägen
32653 42 Karlstad

Telefon
054-21 99 40
054-56 76 15

Telefax
054-21 80 33

Mobil
0705-56 76 15

Org.nr
556717-0997

Bankgiro
5327-0740